Bikotronic-Industrie-Elektronik GmbH Im Hohen Acker 7 67146 Deidesheim Germany Tel.+49632696530 Fax.+496326965350

Wysoka dokładność reprodukcji


Charakterystyka wejściowa

Szczególną zaletą BT - 7000 są indywidualne charakterystyki wejściowe dla każdej recepty dozującej. Gwarantuje to wysoką dokładność pojedynczych mieszań betonu. Po jednorazowym opracowaniu i zapisaniu charakterystyki wejścowej dla każdej z recept operator nie musi ingerować czy dokonywać zmian.

Pomiar temperatury

Przy dużych wahaniach temperatury materiałów wejściowych lub zmian temperatury zewnętrznej, zmieniają się także warunki mieszania suchego. Dlatego należy dokonywać pomiarów temperatury w mieszarce. Każdy BT-7000 jest przystosowany do pomiarów temperatury oraz dokonuje właściwą korektę charakterystyki wejściowej i kompensację wilgotności. Wilgotność betonu pozostanie stabilna także przy wysokich temperaturach.

Monitoring

Zdalny monitoring przez modem lub internet pozwala na szybką pomoc klientowi w przypadku konieczności transferu danych.

Wykonanie sterowania

BT - 7000 może być dołączony do każdego sterowania wytwórni.Może być zabudowany w obudowie 19 cal 4HE, jako Hardbox na płycie montażowej lub w każdej obudowie PC.

Jeden BT-7000 do obsługi 4 mieszarek

Z BT-7000 możemy prowadzić produkcję jednocześnie na 4 mieszarkach.

Zainstalowany pomiar wilgotności w piasku

Do BT -7000 możemy zintegrować aż do ośmiu pomiarów wilgotności w piasku. Wartości tych wilgotności przedstawione są na BT-7000.

Wprowadzenie charakterystyki wejściowej

Wprowadzenie czarakterystyki wejściowej dla BT-7000 jest możliwie jak najprostrze dla personelu obsługującego. Polega na wprowadzeniu wymaganej porcji wody po zakończeniu mieszania na sucho i potwierdzeniu w BT-7000. Wartości pomiarowe są przypisane konkretnej recepcie i zapisane. Wymagane ilości wody dla tej recepty na następne mieszanie są automatycznie wyliczone i zadozowane.