Bikotronic-Industrie-Elektronik GmbH Im Hohen Acker 7 67146 Deidesheim Germany Tel.+49632696530 Fax.+496326965350

  Zarząd recepty

  • Wprowadzenie przydatności, rodzin betonu, klas ekspozycji, grup produktu, składników, czasów spustu, wag, ilości częściowych, czasów zamknięcia spustu mieszarki i pozostałych czasów

  Materiały używane

  • Kruszywa, cement, domieszki, woda, każdorazowo 50 dla każdego silosa, eksport danych stanów jako tekst - lub Excel- plik (*.csv)

  Zarządzanie danymi podstawowymi

  • Zarząd nazw i adresów klienta, miejscowości, kodu wyszukiwania, ulica, telefon, opis i znak blokady, wybór po numer klienta lub kod poszukiwań
  • Zarząd danych budowy z przypisaniem do klienta
  • Zarząd pojazdów z podaniem ładowności, znaki rejestracyjne pojazdu, nazwa kierowcy i min. ładowność

  Rozwinięcie zlecenia

  • Rozwinięcie zlecenia z zleceń głównych i dyspozycji wstępnych
  • Wybór wydruku po ZTV - ING (wydruk wartości rzeczywistych) lub z tekstami reklamowymi
  • Wydruk WZ przed startem zlecenia
  • Kasowanie zleceń po ukończeniu zlecenia, pojedynczo lub selekcja po określonym czasie lub dniu (max. 9 999 dniom)
  • Moduł gotówkowy: Wydruk rachunku na WZ

  Dyspozycja materiałów

  • Dyspozycja wszystkich komponentów
  • Dyspozycja przez selekcję pojedyńczego zlecenia
  • Automatyczne wyliczenie ilości

  Beton-WIN system sterowania procesami składa się z:

  • 1 PC-przemysłowy
  • 1 - n LCD-Monitor 22, 24 lub 26 cal
  • 1 Klawiatura
  • 1 Mysz
  • 1 Moduł zdalnego monitoringu
  • 1 USB-do zabezpieczenia danych
  • 1 Recovery-DVD
  • 1 Beton-WIN Software do zarządzania i sterowania procesami technologicznymi
  • 1 Windows 7 Licencja
  • 1 SQL-Datenbank Licencja
  • 1 Soft-SPS Licencja

  Produkcja

  Software procesu technologicznego steruje przebiegiem mieszania ręcznego i automatycznego. Urządzenia mieszające są przedstawiane schematycznie. Graficznie przedstawiony jest również; aktualny stan wszystkich urządzeń oraz aktualny przebieg procesu i wskazania pomiarów oraz jasne opisy meldunków błędów ze wskazaniem daty i czasu.
  • Sterowanie recepturowe przebiegiem procesu produkcyjnego
  • Wskazania wszystkich wag na monitorze
  • System operacyjny Windows 7
  • Ustawienia korekty wody i udziału w mieszaniu wody świeżej i recyklingu z wykorzystaniem myszki
  • Przedstawienie procesu na wykresie
  • Automatyczna kontynuacja obliczenia wybiegu dla każdej recepty
  • Funkcja- Stop woda- przez kliknięcie myszki przy napełnianiu i spuście wody
  • Zmiana ilości podczas przebiegu produkcji
  • Zmiana silosa w czasie dozowania
  • Zabezpieczenie podwójnego załadowania mieszarki
  • Indywidualne ustawienie czasów sterowania dla wytwórni
  • Wprowadzenie meldunków błędów
  • Liczniki czasów pracy dla wszystkich urządzeń
  • Moduł kontroli każdego silnika, każdego zaworu i wyłącznika krańcowego jest nadzorowany. Po przekroczeniu wcześniej określonych warunków otrzymujemy meldunek tekstowy zapisany w pliku do późniejszego opracowania.
  • Obliczenie gęstość materiałów
  • Graficzne przedstawienie dokładności dozowania dla każdego komponentu
  • Wskazania stanów napełnienia; obliczone i z pomiarów sondami.
  • Tabela przyporządkowania artykułów
  • Kolormix
  • Start po nr. recepty, artykule lub pozycji wyładunku
  • Zarządzanie zleceniami z statystykami zużycia

  Zarządzanie artykułami

  • Wybór numerów recept dla jednego artykułu
  • Parametr startu dla produkcji i dla przenośnika kubełkowego

  Zarządzanie receptami

  • Wybór recept po numerze recepty, opisie recepty, komponentach, wartości zadanej, sterowaniu hygronometru i innych.
  • Obliczenie zakresu materiałów
  • Zarządzanie receptami dziennymi

  Zarządzanie formami

  • Wprowadzenie form z zakładu kooperanta
  • Statystyka taktów dla każdej formy
  • Zarządzanie naprawami form
  • Statystyka form z zarządzaniem artykułami
  • Połączenie z maszyną do kostki brukowej


  Statystyki

  • Wszystkie statystyki możemy wybierać w dowolnym przedziale czasowym.
  • Statystyka zużycia materiałów z zarządzaniem jego ubytku. Porównanie z wyliczeniem różnicy dla wartości zadanej i wykonanej po receptach, artykułach, klientach, WZ, użytkownikach i innych.
  • Statystyka recept
  • Statystyka artykułów: Wylistowanie po produkowanych artykułach z zużyciem dla: żwiru, cementu, kruszyw, farby i wody dla każdego artykułu.
  • Statystyka produkcji z pokazaniem wszystkich zawartych w receptach komponentów z przedstawieniem różnicy w dozowaniu wartości rzeczywistych i zadanych.
  • Protokoły mieszania: Możliwość wyboru pojedynczego protokołu mieszania z datami zamówienia, czasami dozowania i ingerencją manualną
  • Statystyka protokołów mieszania dla każdej pojedynczej szarży
  • LOG- pliki. Wszystkie zjawiska w systemie są zarejestrowane i wpisane do pliku LOG.

  Dodatkowe Features

  • Wydruk protokołu w dowolnym przedziale czasowym
  • Wszystkie protokoły i statystyki możemy eksportować.
  • Protokołowanie wszystkich funkcji obsługi i błędów systemu do późniejszego sprawdzenia wytwórni
  • Jednym przyciśnięciem przełączamy język edycji
  • Transfer danych (DFÜ)
  • Wejścia do fakturowania, dyspozycji, ERP, laboratorium
  • Drilldown-Funkcja

  Eksport danych

  • Eksport w ASCII - lub w formacie Excel do późniejszego przetwarzania danych xls, xml, csv, txt

  Import danych

  • Import do recept, zleceń, artykułów, klientów, budów, pojazdów

  Bank danych

  • SQL Serwer
  • Zastosowanie serwera klient
  • Niezależny system Backup
  • Niezależny system naprawczy

  Hasło do zakresu dostępności do menu

  • Każdy punkt menu może zostać zastrzeżony hasłem: Brak dostępu, można tylko przeczytać dane bez ich zmiany

  Recovery Set

  Do prostego ponownego przywrócenia pakietu software i banku danych Bikotronic Przywrócenie do dawnego stanu może zostać przeprowadzone bez problemu przez klienta. Recovery Set składa się z:

  • Bikotronic Ultimate-Boot-CD i Recovery-DVD do ponownego przywrócenia wszystkich pakietów software i elementów obsługi Bikotronic
  • Acronis TrueImage Softwarepaket i instrukcja
  • USB-jako medium pamięci

  Monitoring Beton-WIN

  przez to połączenie możemy przetestować wszystkie funkcje i urządzenia wytwórni, przejąć i dokonać zmian

  • przez ISDN, sieć i internet (VPN)
  • Software do monitoringu TeamViewer
  • Monitoring do E/A- (SPS)
  • Monitoring do BTK-WIN
  • Monitoring do BTS-WIN
  • Monitoring do BTW-500 miernik wagowy

  Zabezpieczenie w części zapasowe

  Komputer Beton-WIN System bazuje na standardowym przemysłowym PC. Pozwala to na szybką i łatwą wymianę komponentów komputera.

  Opcje


  System dozowania wody BT-7000

  W dzisiejszych czasach jakość betonu w przemysłowym procesie produkcyjnym ma rozstrzygające znaczenie. Aby sprostać wzrastającym wymaganiom jakościowym niezbędna jest kontrola i regulacja wilgotności. Komputer dozowania wody BT -7000 utrzymuje wilgotność betonu w mieszarce szybko i dokładnie. Wylicza i dozuje odpowiednią dawkę wody uzyskując wysoką jakość betonu.

  Miernik pomiaru wilgotności BTS-WIN

  Pomiar wilgotności jest przeprowadzany ciągle podczas bieżącego dozowania. Dzięki temu przeprowadzamy korektę wilgotnościową wody dla piasku w czasie dozowania. Pomiar wilgotności wyświetlony jest w odpowiednim silosie.